Mijn werk wordt vertegenwoordigd door galerie de Kunstkamer Hoogeloon.Tentoonstellingen • KEG Schijndel
  Duo tentoonstelling met Geoffrey Salmon
  8/2-20/3

 • TAC Eindhoven
  Groepstentoonstelling "Grenswerk"
  14/2-15/3

 • Galerie de Kunstkamer Hoogeloon
  Groepstentoonstelling "Landschap"
  18/4-24/5

In mijn werk staat de verbeelding van de ruimte centraal.
De objecten of motieven hierin zijn van ondergeschikt belang, des te belangrijker zijn ze in relatie tot elkaar en tot de hen omringende ruimte.
Geen van deze elementen of verbindingen daarvan heeft een status quo.
Het is een ruimte die zich altijd buiten bevind en die ik daarom landschap noem.
Het is een landschap dat door de objecten, verschuivend voor en door elkaar enerzijds de illusie van ruimte oproept en tegelijkertijd een raster blootlegt dat een gelijktijdige ervaring van structuur en onderwerp - de landschapservaring - mogelijk maakt.
Maar bovenal zijn het emotionele ruimten/landschappen onttrokken aan de persoonlijke dagelijkse ervaring, ontleent aan de dierbare fysieke wereld en tot uitdrukking gebracht door het proces van werken, laag over laag, construerend en deconstruerend; het proces van het schilderen zelf.

In my work the imagination of space is central.
The objects and motives are of secondary importance, the more important they are in relation to each other and to the space surrounding them. None of these elements have a status quo.
It's a space that is always outside and that I therefore call landscape.
It's a landscape that by the objects, shifting before and through each other, on the one hand evokes the illusion of space and at the same time reveals a raster, which makes a simultaneous experience of structure and subject - the landscape experience - possible.
But above all; these are emotional spaces / landscapes, originated from the daily personal experience, extracted from the precious physical world and expressed by the process of working; the act of painting itself.

Send me an email: